2015.04.11-én 10.00-tól Közgyűlést tartunk a Kossuth Zsuzsa Középiskolában

A Lenkey-s Bajtársi Egyesület elnöksége nevében 2015.03.14-én 10.00-ra összehívott Közgyűlés ELMARAD!

A közgyűlést április 11-én 10.00-tól szombaton tartjuk meg a Kossuth Zsuzsa Középiskola, Szakiskola és Kollégium Iskolai épületében.
Ha a tagság 2/3-a nem lesz jelen, akkor 10.20-tól a megismételt közgyűlés határozatképes lesz.

Napirendi pontok:

  • beszámoló a 2014. év munkájáról
  • pénzügyi beszámoló 2014. év gazdálkodásáról
  • tisztségviselők ujraválasztása
  • alapszabály módosítás
    1. évi feladatok
  • egyebek

A napirendek fontossága miatt kérjük a tagság minél nagyobb létszámú aktív részvételét!
(2/3 többség szükségeltetik jelen esetben legalább 35 fő)
Felkérjük Nagy Gábort a jelölő bizottság elnökének, Szikra István és Balog Pétert tagnak, egyben a szavazatszedő bizottságba is felkérjük őket.

Kérjük tagjainkat, hogy jelölésüket 2015.04.08-ig tegyék meg Nagy Gábor a 06/308589178, Szikra István 06/308373360, Balogh Péter 06/202511100 telefonszámon.

Abban az estben, ha a taglétszámnak megfelelő 2/3 nem lesz jelen 10.00-kor úgy hasonló napirendi pontokkal 10.20-ra ismételten közgyűlést hívok össze, melyen a jelenlevők többségi szavazata dönt.

Munkácsi Sándor elnök