A Katkó története

Közel három évtized története…

A honvédelmi miniszter 1974 július 5-én aláírt 16/1974.sz. parancsában megalapította a

MAGYAR NÉPHADSEREG KÖZÉPISKOLAI KATONAI KOLLÉGIUMÁT

1974 augusztusában megkezdte működését az egri Katonai Kollégium. Az első növendékek augusztus 28-án délelőtt érkeztek. Az első évfolyam diákjai tanulmányaikat a Dobó István , a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumokban , valamint az Alpári Gyula közgazdasági Szakközépiskolában , később helyette a Gárdonyi Géza Gimnáziumban végezték. Az első tanévnyitó ünnepélyre a Gárdonyi Géza Színházban került sor.

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 1992. augusztus 15-i hatállyal az egyidejűleg megszűnt 1. számú Honvéd Kollégium bázisán, annak jogutódjaként megalapította a LENKEY JÁNOS HONVÉD GIMNÁZIUMOT.

A középiskola rendeltetése: a növendékek felkészítése volt a katonai felsőoktatási tanintézetben, valamint katonai szakképző intézetekben való továbbtanulására.
A középiskola típusa: négy évfolyamos, bentlakásos gimnázium, amelyben egyedi megoldással egyes tantárgyak – matematika, fizika, idegen nyelv, testnevelés – emelt óraszámban kerültek oktatásra, meghatározott tantárgyakból pedig a katonai ismereteket bővítő speciális témakörök voltak beépítve.

Az 1996/97-es tanévtől kezdődően a Honvédség igényeinek megfelelően a középiskola levelező rendszerű képzést és intenzív nyelvoktatást is folytatott a tiszthelyettesi kar részére. Az új igényeknek megfelelően a gimnázium neve a ’97/98-as tanévtől kezdődően HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMRA változott.

Az több mint két évtized alatt 2050 fő növendék kezdte meg tanulmányait az intézmény falai között, 1527 fő pedig sikeres érettségi vizsgát tett. Az érettségizettek 94,2 %-a hazai illetve külföldi katonai tanintézetekben, valamint honvédségi ösztöndíjjal polgári egyetemeken, főiskolákon folytatta tanulmányait. Növendékeink több mint 90%-a tanulmányai befejezésekor nyelvvizsgával illetve B kategóriás gépjárművezetői engedéllyel rendelkezett.

Speciális tantárgyként „a katonai alapismeretek” tantárgy került oktatásra. Témaköreinek feldolgozása a növendékek életkori sajátosságinak megfelelően élményt nyújtó elméleti és gyakorlati foglalkozások sorát jelentették. Ezek révén növendékeink megismerkedtek a hivatásos tiszti pálya elemi követelményeivel, a magyar honvédséggel, bizonyos alaki és kommunikációs jártasságra tettek szert.

A középiskola életét a katonai jelleggel átszőtt házirend és napirend foglalta keretbe. Az intézményben növendéki parancsnoki rendszer működött. A közösségi életet a növendéki önkormányzati szervek irányították. Az intézmény bőséges lehetőséget kínált ismeretszerzésre, a szabadidő hasznos eltöltésére.

Sajnos 2003-ban a „jó öreg Katkót” is elérte a Magyar Honvédség leépítési hulláma. Az intézmény véglegesen felszámolásra került.