A szabadságharc vértanú tábornokának leszármazottja ma is Egerben él (HEOL)

A szerteágazó Lenkey nemzetség gyökerei több mint ezeréves múltra, egészen az Árpád korabeli Keszi törzsig nyúlnak vissza. A Lenkey családi leszármazott, Lenkey János kitartó kutatója a terebélyes családfának, melynek még napjainkban is vannak feltáratlan ágai.

Cikk, fotók: Szilvás István

Sikéné Kovács Melinda restaurátor vizsgálta meg a Lenkey Károly hagyatékából származó vázákat
Forrás: Szilvás István

A jeles fotóművész, Szatmári-Király Ádám azzal a nevezetes ténnyel dicsekedhetett, hogy rokonságában több olyan Lenkey-ág található, amelynek tagjai az erdélyi szálakon keresztül az angol királyi házhoz kapcsolódnak. Az Erdőszentgyörgyön született Rhédey Klaudia ugyanis a mai Windsor-uralkodóház egyik ősanyja, III. Károly brit uralkodó szépanyja. De a világszerte szétszóródott nemes családhoz kötődött a 2005-ben elhunyt egri csúcsborász, Gál Tibor is, akinek Lenkey Erzsébet volt a nagyanyja – említette érdekességként a családfa lelkes kutatója.

Lenkey János portréja
Forrás: Szilvás István

Lenkey János felidézte: a család eredetéről szóló első feljegyzések az 1298 körüli időkből származnak, amikor is a Keszi törzsbeli Nenkei néven említették őket. Ez a törzs a honfoglalás korában a Sajó mentén telepedett le, s ezt a részt a területet birtokba vevő tulajdonosok után Nenkeként említik. Lakói 1588-től használják a Lenkey nevet. A település a valamikori Sajólenke, ma Lenka, Lenke néven Szlovákiában, az országhatártól közel tíz kilométerre található. Amikor a hagyományápoló Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesület tagjai egy évtizede ott jártak, még egy százéves asszonnyal is szót válthattak a közös gyökerű családról.

Levelek százait küldte a nemzetség tagjainak a kutató
A mai nevén szlovákiai Lenkán (Lenkén) gyökerező Lenkey nemzetség tagjai a történelem során szétszóródtak a nagyvilágban. Őket próbálja felkutatni Lenkey János, aki szerint ez a nemzetség megérdemelné, hogy hiteles családfán állítsanak emléket az ősöknek s az őket követő nemzedékek tagjainak. Ezért igyekszik felkutatni és adatközlésre kérni a Lenkey nevű vagy a bármelyik családi ághoz tartozókat, azokat, akik nem Lenkey néven élnek, de például leányágon Lenkey-leszármazottak, vagy akik úgy érzik, ez a nemes vér csörgedezik az ereikben. A kilenc ágból 2-3 már nagyrészt átlátható. A hiányzó szálak pótlására eddig 300-350 levelet, e-mailt küldött szét Nagy-Magyarország egykori részeitől Kanadáig, Amerikától Ausztráliáig, Bécstől Szlovákiáig, s kérte a családi felmenők, szülők, gyerekek, nagy-, déd- és ükszülők adatait. A felhívásra számos válasz érkezett. A családtagok azzal is nagy segítséget nyújtanának, ha jeleznék, milyen esetleg kiállítható tárgyi emlék, levél, festmény van a birtokukban. Lenkey János elérhető a le-ja@freemail.hu e-mail-címen, de az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphatnak a Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesület, s a Lenkey-s Bajtársi Egyesület honlapján is.

Lenkey János címere

– Ez a família egészen 1653-ig egységes volt, akkor viszont a családtagok osztozkodni kezdtek a birtokon, s ezzel, illetve az ősi birtok elhagyásával megkezdődött a különböző ágak kialakulása. A történelem során így jött létre a zádorfalusi, imolai, ragályi, szuhafői, barsmegyei, vámosi, sajókeresztúri és a mezőkeresztesi. Az 1740-es évek elejére tehető a tábornoki ág kialakulása. Ez Lenkey Mihályhoz kötődik, akinek nyolc gyereke született. Legidősebb fia, Károly volt Lenkey Károly honvédezredes és Lenkey János honvédtábornok apja – jutottunk el a két egri születésű szabadságharcos történetéhez.

Mindez nyomon követhető azon a szinte végtelennek tűnő papírtekercsen, amelyen a családi leszármazott kutató – egykori hivatásához mérten – mérnöki precizitással rajzolta fel a számára ismertté vált szálakat. Ezek főként a ma is létező tábornoki, zádorfalusi és imolai ághoz kötődnek, a többi kisebb ág még kutatás alatt áll. A kutató fáradhatatlanul keresi a kapcsolódási pontokat.

– Szeretnénk, ha a családfa Lenkey János honvédtábornok felújított szülőházában, a Lenkey múzeumban kapna majd helyet. A tábornoki ág egy részletes tablón, míg a többi részegységenként egy lapozható, forgatható állványra kerülne – mondta elképzeléséről Lenkey János a Dobó István Vármúzeum Baktai úti telephelyén, ahol elég hely volt a terjedelmes papírtekercs nagyobb szeletének a kifeszítéséhez.

Eközben az itt lévő restaurátorműhelyben Sikéné Kovács Melinda szilikátrestaurátor, állományvédelmi osztályvezető vette górcső alá azt a két rézből készült patinás vázát, amelyek dr. Bodnár Balázs, Lenkey Károly honvédezredes egyenes ági leszármazottja tulajdonában vannak. Az ő üknagyanyja Lenkey Károly második gyermeke, Lenkey Emma Mária volt.

Lenkey János a tábornoki ág szálait mutatja 
Forrás: Szilvás István

– Gyermekkorom óta tudok arról, hogy a birtokunkban vannak ezek a Lenkey Károly hagyatékából származó, immár kétszáz éves vázák. Az egymást követő családok mindig is büszkén őrizték és nagy becsben tartották őket, s így van ez ma is – mondta a megyeszékhelyen élő férfi.

A mívesen díszített vázákat a Lenkey házban mutatják majd be.
– Lenkey János szülőházát 2016-ban vásárolta meg a város önkormányzata. A Dobó István Vármúzeum kezelésébe került épületben, felújítása után, emlékmúzeum kap helyet. Ebben az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egri hőseinek, elsősorban Lenkey Jánosnak és Károlynak szeretnénk emléket állítani, de helyet kapnak majd a Csiky Sándorhoz és Knézich Károlyhoz köthető relikviák másolatai is – szólt a formálódó tervekről Fejér Ingrid, a szakmai tartalom kialakításával megbízott történész-muzeológus.

Mint a vármúzeum munkatársa elmondta, a kiállításon nem eredeti műtárgyak, hanem különböző helyi és országos múzeumi gyűjteményekben, levéltárakban fellelhető dokumentumok, tárgyak másolatai tekinthetők majd meg.

A tárlat tartalmához illeszkedően várják olyan magánszemélyek jelentkezését is, akinek a birtokában esetleg akadnak még tárgyak vagy írásos családi ereklyék a két Lenkey fivérhez, Csiky Sándorhoz, Knézich Károlyhoz vagy más, egri kötődésű, a forradalomban és szabadságharcban részt vett személyhez kapcsolódóan.

Forrás: https://www.heol.hu/helyi-kozelet/2023/03/agakra-szakadt-a-nemzetseg-az-osi-birtok-elhagyasa-utan