Bemutatkozás

Az elmúlt negyed évszázadban nagyon sok növendék végzett a patinás épület falai között, célunk, hogy nekik emléket állítsunk, és hogy fenntartsuk az akkor szövődött barátságokat!

A Lenkey-s Bajtársi Egyesület 2001. április 27-én alakult az egri Lenkey János Honvéd Középiskola és Kollégium nevelőinek és növendékeinek összefogásával. Az alapításkor az alapítókat az motiválta, hogy tudták, 2003-ban megszűnik Egerben a katonai oktatás. Az egyesület létrehozásával biztosítani kívánták, hogy akik közel harminc év alatt a kollégium falai között szereztek „emberségről példát, vitézségről formát” az iskola megszűnése után is visszatérhessenek gyökereikhez. Az egyesület vezetői, akik maguk is végigjárták a katonai ranglétrát, szolgálva csapatnál különböző beosztásokban és osztályfőnök-nevelőtisztként egyaránt, átérzik annak a szükségességét és fontosságát, amit az egyesület tagjainak és szimpatizánsainak nyújtani tud. Anyagi nehézségeink ellenére egyesületünk életképességének kitűnő példája, hogy a taglétszáma folyamatosan növekszik, 2006-ra a kezdeti 32-ről 80-ra nőtt.

Az egyesület az alapszabály szerint támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét, erősíti a bajtársi szellemet, segíti a katonai és történelmi hagyományok ápolását. Az egyesület segíti a tagság művelődését, szervezi szabadidős programját, szervezett kirándulásokon való részvételét.

Tevékenységünk során jelentős hangsúlyt kap a szolidaritás, példamutatás, bajtársiasság és hagyománytisztelet mint olyan örök emberi értékek, amelyek a honvédség kötelékéhez tartozó különböző generációkat és szervezeteket is összekapcsolják.

Volt iskolánk névadójának, Lenkey Jánosnak sírja Egerben a Kisasszony temetőben található. A sírt rendszeresen gondozzuk, évfordulókon ünnepélyes megemlékezést tartunk, elhelyezzük a tisztelet koszorúit. Minden év tavaszán megrendezzünk a Lenkey-s napot, ahol megemlékezünk a Lenkey János Honvéd Középiskola és kollégiumról, megkoszorúzzuk a Lenkey szobrot, fejet hajtunk a tábornok sírjánál. A találkozó lehetőséget teremt az egykori diákok, tanárok számára, hogy felelevenítsék a közös emlékeket, erősítsék az összetartozás érzését.

Egyesületünk rendszeresen részt vesz a város megemlékező, koszorúzó ünnepségein, a katonai hagyományok ápolásával és megelevenítésével hozzájárulunk a haderő és a társadalom kapcsolatának erősítéséhez.

Felvállaltuk a környéken lévő katonasírok és emlékhelyek felkutatását, gondozását, koszorúzások szervezését.

Tagságunk számára rendszeresen szervezünk túrákat, sportprogramokat.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szervezete legfiatalabb tagjaként hozzájárulunk a bajtársi szellem és a katonanemzedékek közötti összefogás erősítéséhez. Közgyűlésünk elhatározta nyugdíjas tagszervezet megalakítását, mivel tagjaink több mint 10%-a szolgálati nyugállományban van. Aktív kapcsolatot ápolunk a Magyar Tartalékosok Szövetségével. Nemzetközi szinten is folyik a kapcsolatkeresés a BEOSZ segítségével Szlovákiában keresünk egyesületünkhöz hasonló tevékenységű partnert.

A hagyományteremtés, közösségerősítés iránti igény bizonyítéka a „Katkós” honlap. A honlapon olvasható számtalan bejegyzés arról tanúskodik, hogy a közösségünk tagjai, – tartózkodjanak, éljenek esetenként nemcsak más városban, de más földrészen is – igénylik a hozzánk tartozás érzését. A honlapon az egyesületnek külön rész áll rendelkezésére, ahol informálhatja tagjait a legközelebbi rendezvényekről, ide várja a közösség javaslatait, véleményét.

2005-től lehetőség van arra, hogy az adó 1%-át szervezetünknek felajánlják.

Adószámunk: 18584965-1-10
Számlaszámunk: 61600070-10017337
Lenkey-s Bajtársi Egyesület, 3300 Eger, Gyóni Géza utca 19.
e-mail: sandor.munkacsi@gmail.com

Munkácsi Sándor nyá.mk. alez., elnök