KEZDŐDIK A LENKEY-HÁZ REKONSTRUKCIÓJA

Lenkey János szülőházának felújítása, és a benne kialakításra kerülő kiállítás régóta várt, méltó emléket állít Eger híres szülöttének. Az esemény jelentőségét emeli, hogy 2023–24-ben ünnepeljük a magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját, 2025. februárjában pedig Lenkey János halálának 175. évfordulójára emlékezünk.

„A Lenkey Tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése” című, TOP-6.1.4-15-EG1-2022-00002 azonosítójú projekt 400.00 millió Ft -ból, az Európai Unió 100%-os, vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.

A projekt keretében létrejövő kiállítás mindenek előtt Lenkey Jánosnak állít emléket, történeti és irodalmi vonatkozások segítségével. Emellett azonban helyet kapnak a tárlatban bátyjához, Lenkey Károly ezredeshez és más, az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban részt vett neves egri személyiséghez köthető relikviák is.

A Dobó István Vármúzeumban őrzött emlékek mellett a kiállításban megjeleníteni tervezett tárgyi és dokumentációs anyagot az ország több múzeumából, levéltárából, illetve az Aradi Ereklyemúzeum gyűjteményéből válogatjuk össze. Az épület és benne a tárlat múzeumpedagógia foglalkoztató térként is funkcionál majd, így a kiállítás tartalmához kapcsolódó programok készülnek a különböző korú iskoláscsoportok számára, melyeket játékos, interaktív elemek és a kézzelfogható műtárgymásolatok, felpróbálható ruharekonstrukciók is gazdagítanak majd.

1807. szeptember 7-én Egerben született az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legtragikusabb sorsú tábornoka, Lenkey János. Osztrák katonaiskolákban eltöltött hosszú évek után előbb a 33. gyalogezredben, majd a 6. Württemberg huszárezrednél teljesített szolgálatot, 1845-től, mint századparancsok. 1848-ban a márciusi események híre Galíciában érte az ezredüket, ahonnan a forradalom hívó szavára májusban szökött haza századával, tettükkel példát mutatva más külföldön állomásozó magyar ezredek számára. Ezt követően a Délvidéki harcokban majd Komárom ostrománál tüntette ki magát. Kossuth Lajos 1849. márciusában nevezte ki tábornokká. A világosi fegyverletételt követően a többi aradi vértanúval együtt hadbíróság elé állították, a kivégzést csupán megbomlott elméje miatt kerülte el. 1850 februárjában halt meg az aradi várbörtönben. Hamvait 1936-ban hozták haza szülővárosába és temették el ünnepélyes keretek között bátyja és édesanyja mellé az egri Kisasszony temetőbe.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 400 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

Hír forrása: https://egrivar.hu/hu/hirek/c/kezdodik-a-lenkey-haz-rekonstrukcioja