Lenkey János Honv. Gimn.

A jogelőd – az 1. sz. Katonai Kollégium – az 1974/75-ös tanévben kezdte meg működését. Az intézmény kísérleti jelleggel jött létre, a katonai főiskolák létszámigényének biztonságos kialakítása érdekében. Mint első, minden vonatkozásban úttörő szerepet vállalt, mintaként szolgált; módszerei, eseményei példaként, kezdeményezései, újításai pedig mozgósító erőként hatottak a későbbi katonai kollégiumok működésében. A növendékek Eger város olyan neves iskoláiba jártak, mint a Dobó István, a Szilágyi Erzsébet, és a Gárdonyi Géza Gimnázium, a Gép és Műszeripari Szakközépiskola, az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskola.

A mintegy két évtized alatt 2050 növendék kezdte meg tanulmányait a kollégium falai között, 1527 fő sikeres érettségi vizsgát tett. Az érettségizettek 94,2%-a hazai, illetve külföldi katonai tanintézetekben, valamint honvédségi ösztöndíjjal polgári egyetemeken, főiskolákon folytatta tanulmányait.

A kollégium működése révén bebizonyosodott a létesítéskor kijelölt, mennyiségi és minőségi szempontokat egyformán megvalósítani szándékozó törekvés illuzórikus volta. A történelmi tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a minőségi tisztképzés megbízható forrásaként egyedül csak az egységes oktatási nevelési koncepciót felvállaló és megvalósító katonai középiskola (internátus) jöhet számításba.

Az 1997/98-as tanévben, az oktatási struktúrában történt változás eredményeként a honvédelmi miniszter az intézmény nevét Lenkey János Honvéd Középiskola és Gimnázium-ra változtatta. E tanévtől kezdődően az iskola a hadsereg igényeinek megfelelően, a nappali gimnáziumi képzés fenntartása mellet részt vesz a tiszthelyettesek levelező rendszerű szakközépiskolai és intenzív idegen nyelvi képzésében is.